จัดหาครูชาวต่างชาติ (บริษัทโกลบอล ทิชเชอร์ส เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด)
Global Teachers Education Network Co.,Ltd.

บริการจัดส่งครูชาวต่างชาติ แก่ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสอนภาษา หรือบริษัทเอเจนซี่ ต่างๆที่ต้องการ ทั่วประเทศ เราคัดครูดีมีคุณภาพ

จ่ายครั้งเดียวจบ เริ่มต้นเพียง 6,900 บาท

บริการ ครูฝรั่ง
ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา Native English Speaker(NES)

  • ครูยุโรป
  • ครูจีน
  • ครูฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ทำงานส่งครูชาวต่างชาติไปตามโรงเรียน 8 ปี
ทางเรามีพันธมิตร การอบรมครูสอน ทั้งในไทยและต่างประเทศ

สวัสดีค่ะ ทางเรายินดีให้บริการจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพเพื่อสอนหนังสือในโรงเรียนและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ท่านสามารถเลือกครูต่างชาติได้ด้วยตนเองตามต้องการ
2.จ่ายค่าบริการเพียงครั้งแรก และครั้งเดียวเท่านั้น
3.บริการที่ปรึกษาด้านการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
4.มีทั้งครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ครูชาวยุโรป ครูชาวฟิลิปปปินส์ และครูชาวจีน
5.มีครูต่างชาติมากมายที่เชี่ยวชาญการสอนในวิชาต่างๆเช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
6.ครูชาวต่างชาติมีประสบการณ์สอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
7.ครูชาวต่างชาติจบขั้นต่ำปริญญาตรี หรือ ผ่านการอบรม TEFL , TESOL

“เรามีครูต่างชาติที่มีคุณภาพจำนวนมากพร้อมที่จะร่วมงานกับท่านแล้วค่ะ”

ข้อดีที่แตกต่างจากที่อื่น

จ่ายครั้งเดียวจบ
1.ครูชาวต่างชาติทำสัญญาโดยตรงกับโรงเรียน
2.สามารถกำหนดเงินเดือนเองได้
3.คุณภาพครูที่ได้เหมาะสมกับราคา
4.มีโอกาสที่ครูจะอยู่ได้นานกว่า
5.ครูมีคุณภาพ รวดเร็วในการจัดหา
6.มีความชัดเจนในการทำงาน
7.มีบริการทำเอกสารวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่โรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ